Jonathan

Det är sällan man ifrågasätter varifrån elen kommer. När telefonbatteriet visar rött behöver man bara luta sig tillbaka, koppla in laddaren och låta samhällsinfrastrukturen sköta resten. Bakom väguttaget finns elsystemet och ett nätbolag som ansvarar för att kablarna bakom uttaget alltid kan leverera den energi som efterfrågas. Men hur går det till egentligen?

Elnätsbolagen står inför en jätteutmaning när vind- och solproduktion ska byggas ut. Dessa nya energikällor kallas “intermittenta”, vilket betyder att man inte kan styra när de producerar. Hur går det ihop med efterfrågan? Tänk om man bara fick ladda telefonen när det var soligt ute. Katastrof!

I kombination med tillförseln av elbilar de kommande 10 åren utgör denna situation en utmaning för elnätsbolagen. Det är dock inte energin som är problemet, utan effekt, det vill säga hur mycket du öppnar kranen till elnätet när du ansluter en apparat. Om alla vill ladda sin elbil samtidigt blir det ett mycket stort krav på effekt. Elnätsbolagen kommer att ha svårt att kunna leverera det som efterfrågas.

Att kunden då ändrar sitt beteende för att matcha produktionen kallas för “efterfrågeflexibilitet”. Utmaningen för nätbolagen ligger i att få till en efterfrågeflexibilitet utan att kompromissa med kundens bekvämlighet. Svaret på problemet är det som kallas för “smarta elnät”.

VäxEl? Växlande Effektreglering!

VäxEl är ett treårigt projekt med syfte att ta fram och sätta på prov en plattform för att leverera en ökad nyttjandegrad av infrastrukturen i elnäten. Vi ska lösa effektproblemet. Detta vill vi åstadkomma genom att hantera effekttoppar i elnätet via en automatiserad tjänst för efterfrågeflexibilitet med fokus på komfort och bekvämlighet för elnätens kunder. Du ska alltså inte behöva vänta med matlagningen när du kommer hem.

Projektet är ett samarbete mellan företagen Ngenic (smart styrning av värmepumpar), Ferroamp (batteri- och solcellslösningar) och Chargestorm (elbilsladdning), med projektledning av Sustainable Innovation och elnätsbolaget Upplands Energi. Tillammans bildar vi en grupp som speglar framtidens energilandskap med intermittent elproduktion, elbilsladdning och energilagring. Genom att utveckla och testa innovativa energitjänster, som ett virtuellt microgrid i Upplands energis elnät, vill vi ta fram nya samverkansformer, både tekniska och affärsmässiga, som behövs för att verkställa morgondagens smarta energisystem.

Workshopen 25 oktober

Den 25 oktober bjöd projektet in flera intressenter till Ngenics lokaler på Kungsgatan i Uppsala för att diskutera de utmaningar och ambitioner som präglar arbetet med efterfrågeflexibilitet. Bland deltagarna fanns representanter från båda stora och små aktörer. Utöver de företag som är direkt medverkande i projektet hade vi vassa hjärnor på plats från Forum för Smarta Elnät, Energiforsk, Energimyndigheten, Power Circle, STUNS Energi, InnoEnergy, Vattenfall Eldistribution, Tekniska verken Linköping, Karlstads El- och Stadsnät samt Sweco Energuide.

Joachim Lindborg presenterar VäxEl-projektet

Joachim Lindborg från Sustainable Innovation presenterar arbetet som pågår i VäxEl.

Diskussionerna cirklade främst kring hur man kan möta lokala/regionella/nationella utmaningar på ett effektivt och marknadsmässigt sätt. Kan man skapa ekonomiska incitament för kunder som engagerar sig i efterfrågeflexibilitet? Vilka lagar och regler står i vägen för att t.ex. nätbolag ska kunna agera som ett smart elnät? Måste vi ha en ny aktör på marknaden, en så kallad “aggregator”, som kan erbjuda smart-energi-tjänster till både privatpersoner, elhandelsbolag och elnätsbolag? Hur kommunicerar man allt detta till privatpersoner som bara vill ha sin el?

Det är tydligt att det finns större psykologiska och juridiska utmaningar än de tekniska när man ska lösa problem av den här skalan. Dock så finns det ett kraftfullt engagemang från deltagarna i projektet att genom praktiska försök ta oss an utmaningarna!

Vad har vi åstadkommit?

Mycket av det inledande arbetet i VäxEl består av att få till installationer av system i elnätet, dvs installationen av Ngenic Tune till värmepumpsstyrning, Chargestorms EVA Wallbox till elbilsladdning samt Ferroamps Energy Hub och Energy Storage Module (batterier). Detta tillsammans med kunder som redan idag har elbilar och solcellssystem.

Ingenjörer från Ngenic, Chargestorm och Ferroamp arbetar med att ta fram en algoritm för tidsoptimering av effektförbrukning, dvs en server som kan hjälpa de olika systemen att ”ta rätt beslut” och kombineras till en enad tjänst där både kund- och systemnyttan tillgodoses. Det finns också så klart en hel del programmering att göra kring själva kommunikationen mellan systemen. Ingenjörer från Ngenic, Chargestorm och Ferroamp jobbar med att ta fram mjukvarusystemen som kan stödja den automatiserade efterfrågeflexibiliteten.

Med andra ord är det full fart framåt!

Max

Nämen! Nu finns äntligen den nya mobilappen ute på både App Store och Google Play! Här är några av nyheterna:

Helt ny design och kod!

Vi har designat om (och kodat) hela appen från grunden för att göra den så snabb och lättnavigerad som möjligt! Navigationen har flyttat in i huvudvyn så att du lätt som en plätt kan hålla koll på ute- och innetemperatur under Hem, se data under Historik, planera under Planeringar och fixa och greja under Inställningar. Smidigt, va?

Historik är en stapelvara

I den omdesignade vyn för Historik kan du nu se grafer per dag för inne- och utomhustemperatur. Dessutom hittar du ett stapeldiagram över Påverkan - alltså med hur många grader Tune justerat värmesystemet mot din verkliga utetemperatur.

Extra användare

Kanske bor det fler i ditt hus som också vill hålla koll på uppvärmningen? Nu kan du enkelt bjuda in ytterligare användare under Inställningar → Användare.

Exportera mera!

Under Inställningar → Exportera historik kan du som namnet antyder… exportera din historikdata direkt från appen! Välj ett intervall, klicka på knappen och så dyker en CSV-fil upp i din mejllåda innan du hunnit säga ecklesiastikminister.

Yes sir, I can boogie

The new app also offers an English translation for all our English speaking customers! You’ll find a list of available languages under Inställningar → Ändra språk. Yay!

Slutligen skulle vi vilja rikta ett extra stort tack till alla betatestare som hjälpt oss att göra den nya appen ännu bättre! Utan erat tålamod och era meddelanden och mejl hade appen varit betydligt mer som min första skoldans (en massa bugg). Tack!

Hög tid för dig att ladda ner appen med andra ord! Du hittar den på App Store (iPhone) och Google Play (Android). Bra att veta är att appen är designad specifikt för mobil, men den går tills vidare bra att ladda ner på din surfplatta också! Kört hårt och hör gärna av dig till info@ngenic.se med förslag och feedback!